Bütün hukuki alanlarda, uzmanlık ve deneyimi bir araya getiren bağımsız bir avukatlık bürosuyuz. Özel kişilerden, orta ve büyük ölçekli şirketlere, devlet kuruluşlarından, uluslararası holdinglere kadar herkesin hukuki ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermekteyiz.

Bizimle İletişime Geçin

Esentepe Mh. Kasap Sk. No: 12 Kat: 4-5 Şişli/İSTANBUL

Pazartesi-Cuma (09:00 - 18:00)

Bizi Takip Edin

Çalıştığımız tüm alanlar hakkında detaylı bilgi için:

Yayımlar

Ulusal (İç) Tahkim

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre yargı yetkisi devletin egemenlik hakları içindedir. Tahkim ise istisnai bir kurum olup, devletin kanunla özel yargıya izin vermesi sonucu hukuki nitelik kazanır.

Devamı

Araç Değer Kaybı​

Araç değer kaybı, meydana gelen trafik kazası neticesinde hasar alan ve bu hasar nedeniyle onarım, bakım, tadilat vb. işlemlerden geçen aracın bundan sonraki süreçte ikinci el piyasasındaki değerini ifade etmektedir.

Devamı

İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye

TBK’nın “Kiraya verenden Kaynaklanan Sebeplerle” başlıklı 352. Maddesinin 2. fıkrası: “Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.” Hükmüne şamildir.

Devamı

Mesafeli Satış Sözleşmesindeki Değişiklikler

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27.11.2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Devamı

Serbest Bölge

Küreselleşen dünyayla beraber, ülkeler arasında dış ticareti engelleyen faktörler azalmış ve bunun sonucunda dış ticaret daha kolaylaşmıştır.

Devamı

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası

Uygulamada sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliye davası olarak anılan dava türü, Türk Borçlar Kanunu madde 316’ya dayanmakta olup, kiralanan taşınmazın Özenle kullanmaması veya komşulara saygı gösterilmemesi hallerinde gündeme gelmektedir.

Devamı

Muris Muvazaası

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile ve fakat kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmaları, şeklinde tanımlanabilir.

Devamı

Genel Gi̇derleri̇ Ödememeni̇n Veya Geç Ödemeni̇n Yaptirimi Özelli̇kle Kat Mülki̇yeti̇ni̇n Devri̇ Zorunluluğu

Ortak gider ve bunu karşılamak üzere toplanacak avansların kat maliklerince düzenli bir şekilde ödenmesi, anataşınmazdaki ortak işlerin ve hizmetlerin düzenli olarak yürütülmesinin bir gereğidir. O nedenledir ki Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. ve 25. maddesinde ortak yer ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli gider ve avansın zamanında eksiksiz ödenmesini sağlamak, kat maliklerinin bu konudaki savsaklamasını önlemek açısından belli yaptırımlar öngörmüştür. ¹ Bu yaptırımlar şunlardır:

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Eczanelerin Yükümlülükleri

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu ifadeden hareketle Kanun Koyucunun kişisel veri kavramı, oldukça kapsamlı tuttuğunu söylemek mümkündür.

Devamı

Covid 19 Pandemisinin Gelir Dağılımı ve Fırsat Eşitliği Anlamında Hukuki Etkileri

COVID 19 olarak adlandırılan virüsün sebep olduğu salgın hastalık, ülkemizi ve tüm dünyayı o kadar hızlı bir şekilde etkisi altına aldı ki; kendimizi, bir anda alıştığımız hiçbir şeyi eskisi gibi yapamaz, gün be gün değişen yeni uygulama ve kurallara ayak uydurmaya çalıştığımız bir süreç içerisinde bulduk. Pandemi, hayatın her alanında yeni düzen ve yeni davranış şekilleri oluştururken, “gelir dağılımında adalet ve eşitlik” gibi insana ve sosyal hayata dair temel ilkeleri de dolaylı olarak etkilemiş, bunlara ilişkin olarak da kendi kurallarını hızla ihdas etmiştir.

Devamı

Yükleyicinin (Müteahhidin) Ayıba Karşı Sorumluluğu

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine, TBK’nın 470 ila 486 maddeleri arasında düzenlenen “Eser Sözleşmesi” hükümleri uygulanmaktadır. TBK m. 470’de Eser Sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlamıştır.

Devamı

Unutulma Hakkı

Günümüzde teknolojinin geldiği noktada bilgi, her an herkes tarafından erişilebilir ve kalıcı olarak saklanabilir hale gelmiş bulunmaktadır. Artan internet kullanımı ve teknolojideki gelişimin olumsuz etkilerinin karşısında bireylerin özel hayatının ve kişisel verilerinin de korunması gerekliliği

Devamı

Mal Rejimleri ve Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Tasfiye

Mal rejimi, evlilik birliği öncesinde veya evlilik birliği esnasında eşlerin sahip oldukları malvarlığı değerleri üzerinde hangi şartlar altında ve hangi suretle tasarrufta bulunulabileceklerinin ve evlilik birliği sona erdiğinde mal rejiminin hangi yöntemler izlenerek tasfiye edileceğinin belirlenmesidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda eşlere tabi olacakları mal rejimini seçme hakkı tanınmıştır.

Devamı

Koronavirus (Covid-19) Salgınının İş Hukukuna Yansımaları Işığında Kısa Çalışma Ödeneği ve Hak Kazanma Koşulları

Yazı serimizin ilkinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgının, iş hayatına etkileri hakkında bilgi notumuz okuyucularımızın dikkatine sunulmuştur. Bu yazımızda, pandemi sebebiyle ekonomik olarak zor duruma düşen işverenin, işçilerin ücretini kısmen de olsa ödeyebilmek adına başvurabileceği bir yol olan kısa çalışma ödeneğini incelemekteyiz.

Devamı

Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisinin İfa Güçlüğü Kapsamında Değerlendirilmesi ve Uyarılma Davası

Dünyada ilk kez 31 Aralık 2019 günü Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde görülen korona virüs (Covid-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde Pandemi ilan edilmiş ve yine aynı tarihte Türkiye’de ilk korona virüs vakası tespit edilmiştir. İlk vakanın tespit edilmesiyle birlikte idare, başta ticari ve ekonomik hayatı etkileyen birçok alanda önemli tedbirler almıştır.

Devamı

Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının sözleşmeler Açısından Mücbir Sebep Niteliğinin Değerlendirilmesi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid 19), toplumsal hayatı büyük ölçüde etkilemeye devam etmekte, özellikle sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ilişkilerin akıbeti hakkında birçok soruyu beraberinde getirmektedir. Korona virüs salgınının mücbir sebep olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ve özel hukuk sözleşmeleri bakımından sonuçlarını tartışmayı amaçlayan bilgi notunu aşağıda sizlere sunmaktayız.

Devamı

Koronavirüs (Covid-19) Salgınının İş Hukukuna Yansımaları

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid 19), toplumsal hayatı büyük ölçüde etkilemeye devam etmekte, özellikle işçi ve işveren açısından birçok soruyu beraberinde getirmektedir. Bu yazımızda iş hukuku bağlamında en çok merak edilen konularda zihinlerdeki soru işaretlerini gidermeyi; mevcut veya olası sorunlara ilişkin hukuki önlemler ve yükümlülüklere değinmeyi amaçlamaktayız.

Devamı

Yeni Tip Koronavirüsün (Covid -19) Salgınının Sermaye Şirketleri Kâr Dağıtımına Etkisi

İlk defa 31.12.2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 olarak anılan virüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde Pandemi olarak ilan edilmiş ve yine aynı tarihte ülkemizde bu virüsten etkilenen ilk vakıa tespit edilmiştir. Ülkemizde ilk vakıanın tespit edilmesinden hemen sonra idare, her konuda olduğu gibi ticari ve ekonomik hayatı yakından ilgilendiren konularda da bir takım tedbirler almıştır.

Devamı
×

Merhaba!

Canlı desteğe hoş geldiniz!
Aşağıdaki bölümden canlı yardıma ulaşabilir ya da mail üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

× Bize Danışın