Bütün hukuki alanlarda, uzmanlık ve deneyimi bir araya getiren bağımsız bir avukatlık bürosuyuz. Özel kişilerden, orta ve büyük ölçekli şirketlere, devlet kuruluşlarından, uluslararası holdinglere kadar herkesin hukuki ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermekteyiz.

Bizimle İletişime Geçin

Esentepe Mh. Kasap Sk. No: 12 Kat: 4-5 Şişli/İSTANBUL

Pazartesi-Cuma (09:00 - 18:00)

Bizi Takip Edin

Çalıştığımız tüm alanlar hakkında detaylı bilgi için:

Yeni Tip Koronavirüs (Covid -19) Salgınının Sermaye Şirketleri Kâr Dağıtımına Etkisi

Covid-19

İlk defa 31.12.2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 olarak anılan virüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde Pandemi olarak ilan edilmiş ve yine aynı tarihte ülkemizde bu virüsten etkilenen ilk vakıa tespit edilmiştir.
Ülkemizde ilk vakıanın tespit edilmesinden hemen sonra idare, her konuda olduğu gibi ticari ve ekonomik hayatı yakından ilgilendiren konularda da bir takım tedbirler almıştır. İdare tarafından alınan bu tedbirlerden sermaye şirketleri de etkilenmiştir.

Bir sermaye şirketinin ticari faaliyetlerine devam etmesi için, kar elde etmesi gerekmektedir. Hem eski ticaret kanunu zamanında hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra şirketlerin elde etmiş olduğu karların dağıtımının zorunlu olup olmadığı ise doktrinde tartışma konusu olmuştur.

Sermaye şirketlerindea anonim şirketleri, limited şirketleri ve sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketler, kar dağıtımına karar verme yetkisi genel kurula aittir. Ancak genel kurulun kar dağıtımına karar verebilmesi için, ilk olarak şirketin kar etmiş olması gerekmektedir. İkinci olarak ise şirketin elde etmiş olduğu yıllık karın Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi gereği yüzde beşi, ödenmiş olan sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar yedek akçeye ayrılır. Şirket ana sözleşmesi ile yedek akçenin bu orandan daha fazla olmasına karar verilebilir. Yine şirket ana sözleşmesi ile kanuni olarak ayrılması gereken yedek akçenin dışında yedek akçe ayrılmasına karar verilebilir.

17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanmak sureti ile yürürlüğe giren Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesi ile 13.01.2011 ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Geçici 13. madde eklenmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 13. madde uyarınca sermaye şirketlerinde 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçe dağıtıma konu edilemez ve genel kurul tarafından yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkilisi verilemez.

Bu fıkranın istinası ise Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerdir.
Bu tarihten önce genel kurulu tarafından 2019 yılı pay dağıtımına karar verilmiş olan sermaye şirketleri, henüz ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmış ise, 2019 yılı net dönem karının beşte birini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.
Bu süreleri üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bu bağlamda sermaye şirketleri 2019 yılında elde etmiş oldukları dağıtılabilecek karın 30.09.2020 tarihine kadar sadece ve sadece %25’inin dağıtımına karar verebilir. Eğer kar dağıtımına karar verilmiş ise, ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.


Gizem SAĞLAM 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Yayımlar

Avukata Sor

Covid-19

Hukuki Uyuşmazlıklar ve Davalar

Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk yapıyor, müvekkillerimizi mahkeme nezdinde temsil ediyoruz.

Gayrimenkul

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimizin yaşadığı sorunlara yönelik hukuki hizmet…

Birleşmeler ve Devralmalar

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki…

Fikri Haklar

Marka, telif hakları, alan adı uyuşmazlıkları, haksız rekabet gibi tüm…

İş Hukuku

İş hukuku sorunları ile mücadele konusunda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti…

Alacak Tahsili ve Yapılandırma

İcra ve iflas takiplerinde, alacaklı ya da borçlu sıfatıyla taraf…

Sigorta Hukuku

Müvekkillerimiz ile sigorta şirketleri arasındaki ilişkilere yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Şirketler Hukuku

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize, şirketler hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti…

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı kapsamına dair müvekkillerimize hizmet sağlıyoruz.

Taşımacılık ve Lojistik

Deniz, hava, kara yolu taşımacılığı ve lojistik alanlarında hukuki danışmanlık…

Tüketici Hukuku

Ayıplı mal, ayıplı hizmet, satıştan kaçınma gibi tüketici mağduriyetlerinde hukuki…

Aile ve Miras Hukuku

Boşanma, nafaka, velayet mal rejimi sözleşmeleri, evlat edinme gibi alanlarda…
×

Merhaba!

Canlı desteğe hoş geldiniz!
Aşağıdaki bölümden canlı yardıma ulaşabilir ya da mail üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

× Bize Danışın